Billede

ODR-klageløsningens - onlinetvistbilæggelse

Om websitet
Hvis du har et problem med noget, du har købt på nettet, kan du bruge dette website til at forsøge at nå frem til en udenretslig tvistbilæggelse. Du kan kun anvende websitet, hvis du bor i EU, og forhandleren er etableret i EU. I nogle lande kan du også anvende dette website, hvis du er forhandler, og du ønsker at klage over en forbruger vedrørende en vare eller en tjenesteydelse, du har solgt på nettet.
Hvad er formålet med dette site?
Sitet er oprettet af EU for at hjælpe utilfredse kunder. Du kan bruge det til at indgive en klage over en vare eller tjenesteydelse, du har købt på internettet, og finde en neutral tredjepart ("tvistbilæggelsesorgan") til at behandle tvisten. I nogle lande kan forhandlere indgive klager over forbrugere. Hvis det er tilfældet i dit land, vil du som forhandler kunne benytte dette system til at klage over en forbruger. De tvistbillæggelsesorganer, der er anført her på siden, er alle blevet kontrolleret for at sikre, at de opfylder EU's standarder og er registreret hos de nationale myndigheder. Tvistbilæggelsesorganer registreret her på sitet. Du kan bruge dette website på alle EU's 23 officielle sprog. Her kan du se en detaljeret trinvis forklaring på, hvordan sitet fungerer.
Hvad er alternativ tvistbilæggelse?
Hvis du vil klage over et køb, kan du vælge alternativ tvistbilæggelse i stedet for at gå rettens vej. Ved alternativ tvistbilæggelse forstås de forskellige måder, et klagepunkt kan løses på, uden at man går rettens vej. Det betyder normalt, at du beder en neutral tredjepart om at træde til og fungere som mægler mellem dig og den forhandler, du klager over. Mægleren kan foreslå en løsning på din klage, pålægge en løsning for dig og den anden part eller blot bringe jer begge sammen for at drøfte, hvordan I kan finde en løsning. Du kender måske alternativ tvistbilæggelse som "mægling", "forlig", "voldgift", "ombudsmand" eller "klageorgan". Sammenlignet med en retssag plejer alternativ tvistbilæggelse at være billigere, mindre formel og hurtigere.
Hvad er onlinetvistbilæggelse?
Hvis du vil klage over et køb uden at gå rettens vej, kan du måske bruge onlinetvistbilæggelse til at indgå et udenretsligt forlig. Du og den forhandler, du klager over, kan bruge vores website til at finde et organ, der tager sig af tvistbilæggelse og derefter arbejde på at finde en løsning. Bemærk: Du kan kun bruge dette system, hvis klagen vedrører et onlinekøb.
Går til hjemmesiden ODR-klageløsningens